» Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższa Polityka prywatności (dalej jako „Polityka”) zawiera zasady zbierania i przetwarzania informacji o Użytkownikach oraz informacje dotyczące plików cookies (tzw. ciasteczek) obowiązujące w serwisie internetowym http://bialakoszula.pl.
2. Administratorem Danych Osobowych (dalej jako „ADO”) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) jest MARIZA Izabella Piątek (ul. Wrzecino 49/9, 01-950 Warszawa, NIP: 118-147-10-10).
3. Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Serwisu został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych/zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych pod numerami 019233/2014, 019234/2014, 019235/2014, 019236/2014, 019237/2014, 019238/2014
.
4. Pojęcia pisane wielką literą w Polityce mają znaczenie nadane i określone w Regulaminie Serwisu.
 

§2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników przetwarzane są przez ADO.
2. Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji oraz danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz rozporządzeniem z dnia 29 kwiecień 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
4. Powierzone dane osobowe są przetwarzane w celu: założenia i prowadzenia Konta w Serwisie,  składania oraz realizacji zamówienia, marketingowym, kontaktowym, prowadzenia postępowania reklamacyjnego oraz w celu przekazywania użytkownikom drogą elektroniczną informacji poprzez newsletter.
5. Każdy Użytkownik ma prawo do swobodnego wglądu do podanych danych osobowych, do ich poprawiania, edycji lub usunięcia w dowolnym czasie, w tym do kontroli przetwarzania danych osobowych.

                                                          
§3 INFORMACJE O COOKIES (CIASTECZKA)

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze        stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpozna  urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio            wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron                          internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie              Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
    a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające          pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie                uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych             Serwisu;
   d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownikaa ustawień i personalizację       interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru              czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych        do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.


§4 ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES  

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka w pierwotnym brzmieniu wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jej na stronie internetowej Serwisu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Polityce mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne  (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
3. ADO jest uprawniony do zamiany Polityki, informacja o zmianie Polityki pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 (czternastu) dni od momentu udostępnienia treści zmienionej Polityki w Serwisie. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującej Polityki. Dalsze korzystania z Serwisu oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Polityce, zaś odmowa akceptacji nowej Polityki skutkuje rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem korzystania z Serwisu.


 
data aktualizacji :
07.07.2014    
 

Przejdź do strony głównej
Wszystkie prawa zastrzeżone - bialakoszula.pl - 2017
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl